JAKTIVERNS MB ACE HIGH

Jaktiverns Mb Ace High

SE23075/2024

J

Hegnsager Great Gambler

J

Tullyah Moose

DK BRCH SEJ(A)CH DK JCH DK WTCH 2.RM20 RM21

Frank In Greenwood


Blaze

GB FTCH

Jocksburn Jock

Tullyah Izzy

Jocksburn Roxy

IE FTCH GB FTCH Miller Mcduff

GB FTCH Highwalk Kerry

GB FTCH Eastdale Harry

Broadlaw Nora

DK FTCH DK TM MPM 13 (rjk) Jobeshill Olof

SFTCH MMP 08 SWTM (rjk) Perdix Gundogs Proud Mary

GB FTCH Leadburn Mist

.